Wat is communicatie?

Communicatie is een proces van informatie-uitwisseling tussen mensen, via spraak, tekst en beeldmateriaal. De overdracht van deze informatie kan rechtstreeks zijn of via een medium bv televisie, radio, internet of een tijdschrift. Deze informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd.

 

Zender, boodschap en een ontvanger

Bij communicatie is er altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger.

Communicatie vindt plaats door middel van een stappenplan. Eerst wordt de informatie die de zender wil verzenden in een eigen boodschap gezet. Dit is het coderen van informatie. Vervolgens wordt de boodschap verzonden door middel van tekst, spraak of beeld. De ontvanger decodeer en ïnterpreteerd de boodschap op zijn eigen manier.

We kennen 7 soorten communicatie:

  1. massacommunicatie: bij een amorfe verzameling van mensen
  2. publiekscommunicatie: bij grote ongestructureerde groepen
  3. organisatiecommunicatie: bij grote gestructureerde groepen
  4. groepscommunicatie: bij kleine gestructureerde groepen
  5. interpersoonlijke communicatie: bij dyadische relaties (duorelatie)
  6. intrapersoonijke communicatie: binnen het individueel centraal zenuwstelsel
  7. machinecommunicatie: bij technische artefacten (constructies, verschijnselen, bijvoorbeeld computergestuurde reacties)

Communicatie en informatie worden vaak als synoniem gebruikt in zinnetjes als: "Wil jij dit even naar de doelgroep toe communiceren?". Men spreekt pas van communicatie als de informatie aankomt bij de ontvanger.